Територіальним громадам області надали рекомендації щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року

Громади Чернівецької області наполегливо готують заклади освіти до нового навчального 2023-2024 н. р.

Ведеться активна робота над облаштуванням укриттів задля максимально можливого виведення дітей в очний формат навчання та створення умов для повноцінної, системної, найбільш ефективної організації освітнього процесу у всіх закладах, повідомляє Управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області

У даному контексті звертаємо увагу органів місцевого самоврядування на ряд важливих питань, які безпосередньо впливають на якість освіти в громадах, які потребують прийняття до початку нового навчального року окремих управлінських рішень.

Рекомендують:
1.Виділити, відповідно до можливостей, фінансування з місцевих бюджетів на варіативну складову навчальних планів закладів загальної середньої освіти для забезпечення повноцінності освітнього процесу, для створення можливості закладам щодо надолуження освітніх втрат, які виникли в умовах тривалих карантинних обмежень, війни через повітряні тривоги, відключень електроенергії, відсутність належних організаційно-технічних можливостей у багатьох населених пунктах, родинах для забезпечення якісного дистанційного навчання.
Відповідно до постанови КМУ про перерозподіл освітньої субвенції на 2023 рік, години варіативної складової річного навчального плану повинні оплачуватись з місцевих бюджетів. Варіативна складова навчальних планів використовується як для підсилення предметів інваріантної складової, так і для індивідуальних занять та консультацій, запровадження факультативів, курсів за вибором.
Органи самоврядування зобов’язані забезпечити повноцінність базової середньої освіти, в тому числі і варіативної складової як за рахунок коштів субвенції, так і за рахунок загальнодержавних податків та зборів, які закріплені за місцевими бюджетами для здійснення делегованих повноважень. Зменшення обсягу освітньої субвенції не є підставою внесення змін до навчальних планів закладів.
2. Прийняти рішення щодо забезпечення доступності дітей територіальних громад до різних напрямків позашкільної освіти.
Сільські громади часто не спроможні створити власні центри позашкільної освіти. Як правило, на базі закладів загальної середньої освіти у них функціонують окремі гуртки. Здебільшого це гуртки естетичного (вокально-хореографічного) напрямку, рідше – художнього та фізкультурно-спортивного, а такі напрямки як військово-патріотичний, туристсько-краєзнавчий, науково-технічний, еколого-натуралістичний – є поодинокими.
Вирішити цю проблему дозволяє співпраця територіальних громад, яка відбувається на основі договору про співробітництво територіальних громад.
У Законі України “Про співробітництво територіальних громад” чітко визначені форми співробітництва: делегування ресурсів та завдань одній з громад; створення та забезпечення функціонування органу управління для виконання одного чи декількох повноважень органів місцевого самоврядування, створення комунальних підприємств; утримання об’єктів комунальної власності; реалізація спільних проєктів тощо. Відповідно до Постанови КМУ від 6 травня 2001 р. N 433, фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється як за рахунок коштів відповідних бюджетів, так і може здійснюватися за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
3. Прийняти рішення щодо забезпечення педагогів громади послугами центру професійного розвитку педагогічних працівників.
У області створено 12 таких центрів. Більшість громад делегують повноваження щодо створення центру іншій громаді, і педагоги їхньої громади отримують відповідні послуги. Однак не у всіх громадах області налагоджений цей процес.
Сьогодні, під час війни, постійних викликів, частої зміни форми організації освітнього процесу, необхідності пошуку шляхів реалізації освітніх завдань відповідно до різноманітних моделей індивідуальної траєкторії здобувачів освіти, підвищеної інтенсивності праці вчителів в умовах поєднання очного, дистанційного синхронного і асинхронного навчання учнів тощо, — учителі особливо потребують підтримки і системного, налагодженого професійного консультування.
Відповідно до Постанови КМУ від 29 липня 2020 №672, основними завданнями центру професійного розвитку педагогічних працівників якраз і є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування з питань планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку, розроблення документів закладу освіти, особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.
Центр професійного розвитку педагогічних працівників утворюється органом місцевого самоврядування (далі — засновник) відповідно до законодавства з урахуванням потреб відповідної територіальної громади. Декілька засновників можуть прийняти спільне рішення про утворення центру та укласти договір про спільну діяльність або засновницький договір у порядку, визначеному законодавством. Сільські, селищні, міські ради можуть утворювати центри, забезпечувати та організовувати їх діяльність відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

В області є приклади успішної співпраці між громадами щодо створення освітніх установ. Однак, у частині громад області, які не спроможні самостійно створити і утримувати такі установи, відсутня така співпраця, яка б допомогла органу місцевого самоврядування ефективно виконувати визначені законом повноваження у частині забезпечення якості освіти на відповідній території.

Реклама

Залишити коментар